Poetics of Space/Platsens poetik

Platsens poetik. Konstnärligt forskningsprojekt om gröna platser och tillhörighet i stadslandskap. Finansiär FORMAS, placering Arkitektur- och designcentrum. Projektledare: Emma Göransson. Foto: Anders Persson 2014, ArkDes.

Bilden visar från höger: Ljusdroppar av Roland Ljungberg, Skepp av Emma Göransson samt Bachelards hus av Emma Göransson & Roland Ljungberg.