Emma Göransson

Research

Jag är forskarutbildad inom feministisk arkeologi, med en Ph D från Stockholms universitet, feministisk filosofi vid Helsingfors universitet, genusvetenskap och arkeologi, Stockholms universitet. Sedan 2001 har jag arbetat med konstnärlig forskning; de senaste åren vid Arkitektur- och designcentrum.

I have a Ph D in Feminist Archaeology from Stockholm University, Feminist Philosophy, University of Helsinki, Gender studies and Archaeology, Stockholm University. Since 2001, I have worked with artistic research, the last four years at the Swedish Centre for Architecture and Design, Stockholm.

 

 


 Tjåehkere. Samisk helig plats/Sami sacred site. Foto: Emma Göransson 2013.

……………….