Emma Göransson

Nature Conserve Old Vega/ Naturkonservatet Gamla Vega, KKH 2012-13

Mitt konstnärliga projekt riktat mot den nya stadskärnan Vegastaden i Haninge kommun söder om Stockholm är en konkret och konstnärligt gestaltad civilisationskritik med arbetsmetoder hämtade från arkeologi och ekoaktivism. Städer förtätas ständigt – globalt, nationellt och lokalt, med ökad konsumtion som mål och medel för ökad tillväxt.

Påfallande ofta anses denna utveckling som positiv i grunden, utan att ifrågasättas på allvar. Offentlig konst är något som många gånger på ett eller annat sätt får dekorera denna utveckling, och därmed kamouflerar och möjliggör den vår civilisations exploatering av ekosystemet. Min ambition är att undersöka hur samtidskonsten kan arbeta med landskap på alternativa och aktivistiska sätt i offentlig miljö. Jag likställer här offentlig miljö med landskap, och tar avstånd från synsättet att det offentliga endast handlar om det urbana.

Naturkonservat Gamla Vega har dessa utgångspunkter för ett forskande konstnärligt arbete kring hur vi förhåller oss till mark och landskap över tid i kritiska perspektiv i det specifika stadsutvecklingsprojektet Vegastaden.

Plats: Vega, Haninge kommun
Område: Ängsmark
Typ av visualisering: Konstnärlig aktion
Material: Grästorv, starrgräs

Fullständig information: http://server.pingpong.net/public/courseId/58515/lang-sv/publicPage.do?item=31103482