Emma Göransson

Private Property

It seems as we human beings mostly relate to the natural landscape in terms of ownership. We buy, steal, inherit, violate and conquer land. Here I criticize this, using artistic interventions to claim my personal ownership of land, water, built constructions and objects that noone is interested in. By this act I shortly discovered an overwhelming urge to make my ownership public and known. I was completely unprepared for this. This capitalist desire made me feel ashamed and uncomfortable.

 

…………

 

Det verkar som om vi människor för det mesta relaterar till naturlandskapet i form av ägande. Vi köper, stjäl, våldför oss på och erövrar mark. Här kritiserar jag detta och använder konstnärliga interventioner för att göra anspråk på mark, vatten, byggda konstruktioner och objekt som ingen är intresserad av. Genom denna handling upptäckte jag snart en överväldigande längtan att göra min äganderätt offentlig och erkänd. Jag var helt oförberedd på känslan. Detta kapitalistiska begär fick mig att känna mig skamfylld och obekväm.