Emma Göransson

Impermanence

 

 

One hundred casted Buddhas of various materials and qualities here represent the constantly reoccurring cycles in Nature. The title of the project is embroidered in copper thread on black linen. The historical Buddha teached that all existing forms of life are connected and the aim for human life is to see through individuality and act out compassion for others. Some of the Buddhas are solid and stable, while some of them hardly hold together in their form. Concrete is mixed with soil, turf, rice and bird seeds. This represents and criticizes the seemingly universal human strive to transform groundbraking and alive religious activity into static monuments, subjects to hierarchical worship.

 

Ett hundra Buddhor gjutna i varierande material och tekniker får här representera de ständigt återkommande kretsloppen i naturen. Projektets titel är broderad med koppartråd på svart linne. Den historiska Buddha undervisade att alla existerande former av liv är sammanlänkade och att målet för mänskligt liv är att se igenom individualiteten och att agera ut medkänsla för andra. Några av Buddhorna är solida och stabila, medan andra knappt håller samman i sin form. Betong är blandad med jord, torv, ris och fågelfrö. Detta får representera och kritisera den till synes universella strävan att omforma banbrytande och levande andlig aktivitet till statiska monument, föremål för hierarkisk tillbedjan.

Emma Göransson