Emma Göransson

Body/Memory

 

 

Body/Memory is a sculptural installation shown at the Museum of Mediterranean and Near eastern Antiquities (Medelhavsmuseet) in Stockholm. It discusses constructions of the human body in time and our writing of prehistory as a political act.

 

Body/Memory är en skulptural installation visad på Medelhavsmuseet i Stockholm.Verket diskuterar historiska konstruktioner av den mänskliga kroppen och vårt skrivande av förhistoria som en politisk handling.

Emma Göransson 2006-07