Emma Göransson

Post Nomadic Landscapes

 

Sami descendants rivisiting Sapmi. Photo: Nils Göransson 1928.

The Artistic Research project Post Nomadic Landscapes, funded by the Swedish Reseach Council, placed at the Swedish Centre of  Architecture and Design, Stockholm, investigates collisions in attachment patterns towards land and landscapes in the area of southern Lapland, Sweden, in Post Colonial Feminist perspectives.

The project is centered around a ski trip from the prehistoric Sami Central place Långön, near the little village Järvnäset where I live today, heading some 80 km north-east. The trip ends in the former Sami lands of Åsele lappmark where my Forest Sami ancestors lived for hundreds of years.

The photo, taken by my grandfather, shows my grandmother and her sister visiting the landscape of their origin after moving to town. They wear super stylish clothes, in contrast to the clothes of their rather poor Sami/post-Sami childhood. The sisters had moved out of their outer cultural identity. Inwards, they remained Sami descendents.

 

Projektet byggs kring en skidfärd i det samtida landskapet och tar sin början på Långön, den förhistoriska samiska centralplatsen och gravfältet, nära byn Järnväset där jag bor idag. Färden slutar i området där de gamla lappskattelanden i Åsele lappmark fanns. Områdenas namn har förändrats från Stöttinglandet (-fjället), Alskalandet, Rissjölandet och Lögdalandet till Åsele, Dorotea, Fredrika, Villhelmina och Lycksele kommuner.

Idag rör sig bl a renskötare från Vilhelmina norra och södra samebyar i området med sina hjordar och den jordbrukande befolkningen (assimilerade nomadiska samer) har i sin tur assimilerats in i det västerländska postindustriella samhället. Projektet inriktar sig huvudsakligen på de historiska landskapen hos de nu “försvunna” skogssamerna, men i möte med samtiden.