Emma Göransson

Metamorfos

 

This site-specific installation in Uppsala Cathedral discusses issues of gender and the human body in religion and the monumentalization of spiritual needs in the form of social hierarchy.

 

Denna platsspecifika installation i Uppsala domkyrka vill diskutera frågor om genus och den mänskliga kroppen inom religion och monumentaliseringen av andliga behov i form av sociala hierarkier.

Emma Göransson 2004