Publications

2022. Landskapens tidsdjup. Astra – samhälle, kultur, feminism, nr 3-4 2022., Ekologier. Essä.

2021. Åsele och trummorna. Astra – samhälle, kultur, feminism, nr 3 2021. Essä.

2021. Astrid. Astra – samhälle, kultur, feminism, nr 2/2021. Essä.

2019. Minnen och hus. Divan 1-2 /2019. Tidskrift för psykoanalys och kultur. Essä, konstverk och fotografi.

2017. Postnomadiska landskap. Stockholm: Arkitektur- och designcentrum,

2015. Platsens poetik. Ett konstnärligt forskningsprojekt om gröna platser och tillhörighet. Stockholm: Arkitektur- och designcentrum.

2014. Platsens poetik. Ett konstnärligt forskningsprojekt om gröna platser och tillhörighet i stadslandskapet. Stockholm: Arkitektur- och designcentrum.

2014a. Skogssamiska landskap. I: Sand, Monica 2014. Forskning i centrum. Stockholm: Arkitektur- och designcentrum.

2014b. Samtidskonst och materiella minnen. I: Olsson, Krister & Nilsson, Daniel 2014 Det förflutna i framtidens stad. Tankar om kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling. Stockholm: Nordic Academic Press. ISBN 978-91-87351-39-6

2012a. Den onda arkitekturens historia. I: Zimm, Malin (red): Om femtio år med Arkitekturmuseet. Stockholm S 88-89. ISBN 978-91-85460-86-1

2012b. The Iniquity of Architecture. In: Zimm, Malin (ed)  2012: The Swedish Museum of Architecture. A Fifty Years Perspective, Stockholm. Pp 88-89. ISBN 978-91-85460-88-5

2012c. Platsspecifik skrivworkshop i Fittja. www.hallbarstad.se/stadensartefakter

2012d. Konst och kapital – rapport från Dokumenta 13 i Kassel. www.hallbarstad.se/stadensartefakter

2012e. Psyke, ägande och förortslandskap. www.hallbarstad.se/stadensartefakter

2012f. Materiella minnen och dolda landskap. Ikaros – tidskrift om människan och vetenskapen 2012/1. Åbo Akademi.

2010. Skrud. Textil installation om berättande, materiella minnen och tidskonstruktion. Jamtli & Konstfack. ISBN 978-91-978157-1-0

2010. Writing from Within the Creative Process. ArtMonitor 8/2010 The Art Text. Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

2007. Kronotopen. Ett forskningsprojekt i mötet mellan konst och arkeologi. Slutrapport.

2006a. Minnen och monument. Utställningsestetiskt Forum. Red. Eva Persson.

2006b.  Folkkonst. En färglagd historia utan folk. Nordiska museets basutställning om folkkonsten i Norden 1750-1850. Utställningsestetiskt Forum. Red. Eva Persson.

2005a. Gränssnitt. Forskning och utveckling på det konstnärliga området.     Rapport. Nämnden för Konstnärligt Utvecklingsarbete, Konstfack. Stockholm.ISBN 91-631-7873-7.

2005b. Gränssnitt. Ett projekt om forskning och utveckling på Konstfack.   Stockholm.

2005c. Body/Memory. Writing Architecture, AKAD. www.akad.se.

2005d. Kroppar, minnen och hus. Projekt med inriktning mot konstnärlig forskning. Institutionen för interdisciplinära studier, Konstfack. Stockholm.

2004. Konstnärligt utvecklingsarbete och forskning på Konstfack, KU-veckan 7-10 december 2004.

2003. Kronotopen. Ett forskningsprojekt i mötet mellan konst och arkeologi. Institutionen för Färg & Form, Konstfack. Stockolm.
— & Filannino, Katarina  och Inganni Luigi 2003. Stucco Lustro. Hantverk, teknik, människa. Nämnden för Konstnärligt Utvecklingsarbete, Konstfack. Stockholm.

2002. Images of Women and Femininity on Gotlandic Picture Stones. Viking Heritage Magazine: 2002/2:8-11.

2001a. Flykting i eget land. Röster och möten i mångfalden. Red. Hulthén, Gunilla & Thurén, Thorsten. JMK, Journalistik, medier och kommunikation, Stockholms Universitet.

2001b. Landnam. Röster och möten i mångfalden. Red Hulthén, Gunilla & Thurén, Thorsten. JMK, Journalistik, medier och kommunikation, Stockholms Universitet.

2000a. Människor i bildstenstid. Red Burenhult Arkeologi i Norden 2. Stockholm.

2000b. Genuskrock i mellanrummen. Kvinnor & forskning. Stockholm.

1999a. Bilder av kvinnor och kvinnlighet. Genus och kroppsspråk under övergången till kristendomen. Stockholm Studies in Archaeology 18. Stockholm. Diss. ISBN 91-628-3785-0

1999b. Archaeology and Feminist Writing. Womens Worlds. 7th Interdisciplinary Conference in Women. Tromsö, Norway 21-26 June. Red Charlotte Damm, Ericka Engelstad & Brit Solli.

1999c. Weaving Time. Engendering Material Culture. Women in Archaeology Conference Sydney1-4 July. Red Anne McGrath & Laurajane Smith. Sydney.

1995a. Människor i rum av tid. Bilder av kvinnor och män på Överhogdalsbonaderna. Fornvännen 1995/3:129-138.

1995b. Kvinnan, solen och korset. Kvinna och forskare. Rapport från ett möte mellan kvinnliga doktorander i arkeologi i Uppsala hösten 1994. Red Cecilia Lidström Holmberg & Kajsa Willemark. Uppsala.

1994a. Kroppens idé. Människogestaltning och genus på gotländska bildstenar, Aktuell Arkeologi IV:50-66. Red Katherine Hauptman Wahlgren. Stockholm Archaeological Reports 29. Stockholm.

1994b. The Virgin Mary and the Sacred Body. The Ideology of Gender Embodied in the Cistercian Church, Current Swedish Archaeology 2:111-122.