Research

2023- Artistic researcher in transdisciplinary research project Praxis of Social Imaginairies, Åbo Akademi and Nordic Summer University.

2012- Art Lab Gnesta/Research, initiering av plattform för fristående konstnärlig forskning.Tillsammans med Helena Hildur W., Art Lab Gnesta.

2011-13 Platsens poetik, projektledare och forskare. Arkitekturmuseet/FORMAS.

2010-12 Sustainable Experience Art Park, forskare. Konstfack/Vetenskapsrådet.

2010 Färg- och ljusdesign i offentlig miljö, forskare. Konstfack/KK-stiftelsen.

2005-6. Gränssnitt. Forskning och utveckling på det konstnärliga området, projektledare. KU-projekt. Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning, Konstfack.

2003 Utarbetande av ansökan om konstnärliga forskningsmedel, projektledare; KU-projekt, Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning, Konstfack.

2003 Stucco Lustro. Hantverk, teknik, människa. KU-projekt, Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete och forskning, Konstfack. Med Luigi Inganni och Katarina Filannino-Muhrbeck.

2002-06 Kronotopen. Pilotprojekt för utarbetande av konstnärlig forskningsmetodik. Institutionen för interdisciplinära studier, Konstfack.

1994-99 Doktorandtjänst Stockholms universitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply