About Emma Göransson

I am an artist, curator and researcher with a MFA in Fine Art and a Ph D in Feminist Archaeology. My work investigates human relations to natural and cultural landscapes over time. In site-specific installations, actions and objects I discuss, criticize and reflect upon philosophical ecology and conditions of human, animal and herbal life. My art usually has a strong sense of materiality, with references to textile handicraft, archaeology and architecture.

The Sami origin of my family brings deepened aspects to my artistic work. The strong connection to nature, landscapes and time are rooted in the cultures and world views of the Swedish indigenous people – the Sami. All people share this deeply rooted connection, but for the Sami it is more recent, compared to the Scandinavian farmer cultures´ 3-5000 years. This makes a difference.

It is important to look upon the Swedish colonization of Lapland with critical eyes. My point of departure is Post Colonial Feminist perspectives.

 

Jag är konstnär, curator och forskare, med en MFA i fri konst och doktorsexamen i feministisk arkeologi. I mitt arbete undersöker jag mänskliga relationer till natur- och kulturlandskap över tid. Genom platsspecifika installationer, aktioner och objekt diskuterar, kritiserar och reflekterar jag över filosofisk ekologi och livsvillkor för människor, djur och växter. Min konst har ofta en stark känsla av materialitet, med referenser till textilhantverk, arkeologi och arkitektur.

Min släkts samiska ursprung tillför fördjupade aspekter till det konstnärliga arbetet. Den starka kopplingen till natur, landskap och tid har rötter i den svenska urbefolkningens kulturtraditioner, försörjningssystem och livssyner. Alla människor delar denna djupt rotade erfarenhet, men hos samerna ligger de nomadiska och halvnomadiska förhållningssätten nära i tiden, mot jordbrukarkulturernas 3-5000 år. Det gör skillnad.

För mig är det viktigt att den svenska kolonisationen och frågor kring kulturell identitet i kolonisationens bakvatten betraktas med kritiska ögon. Själv använder jag postkoloniala feministiska perspektiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturkonservat Gamla Vega/Projekt vid Kungliga konsthögskolan 2012-13

 

Mitt konstnärliga projekt riktat mot den nya stadskärnan Vegastaden i Haninge kommun söder om Stockholm är en konkret och konstnärligt gestaltad civilisationskritik med arbetsmetoder hämtade från arkeologi och ekoaktivism. Städer förtätas ständigt – globalt, nationellt och lokalt, med ökad konsumtion som mål och medel för ökad tillväxt.

Påfallande ofta anses denna utveckling som positiv i grunden, utan att ifrågasättas på allvar. Offentlig konst är något som många gånger på ett eller annat sätt får dekorera denna utveckling, och därmed kamouflerar och möjliggör den vår civilisations exploatering av ekosystemet. Min ambition är att undersöka hur samtidskonsten kan arbeta med landskap på alternativa och aktivistiska sätt i offentlig miljö. Jag likställer här offentlig miljö med landskap, och tar avstånd från synsättet att det offentliga endast handlar om det urbana.

Naturkonservat Gamla Vega har dessa utgångspunkter för ett forskande konstnärligt arbete kring hur vi förhåller oss till mark och landskap över tid i kritiska perspektiv i det specifika stadsutvecklingsprojektet Vegastaden.

Plats: Vega
Område: Ängsmark
Typ av visualisering: Konstnärlig aktion
Material: Grästorv, starrgräs

Namn: Emma Göransson

Fullständig information: www.http://server.pingpong.net/public/courseId/58515/lang-sv/publicPage.do?item=31103482